CRIUS - Consilierul dumneavoastra în afaceri

CRIUS este o companie specializată în consultanță în afaceri și management, care oferă o gamă largă de servicii în ceea ce privește: obținerea de subvenții din diferite surse, cum ar fi fondurile europene sau guvernamentale, soluții bancare și financiare pentru sprijinirea investițiilor cât și soluții eficiente pentru creșterea gadului de informatizare a întreprinderii.

1 2 3

 


Compania implementeaza incepand cu data de 28.11.2013 proiectul cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ÎNTREPRINDERII S.C. CRIUS S.R.L. PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT”, cod SMIS 45968, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1105/331/28.11.2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013.