Noutati

Lansare POR 2.1-microintreprinderi urban

AM POR a lansat joi, in data de 26 mai 2016, apelul de proiecte pentru microîntreprinderi in mediul urban ce vor primi finanțare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 in cadrul Axei prioritare 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microintreprinderi.

Cererile de finantare se vor depun online prin intermediul MySMIS incepand cu 27 iulie 2016, ora 12.00.

Dezvoltarea durabila a turismului

POR 2014-2020

Axa prioritară 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritate de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism)

 

Imbunatatirea mediului urban

POR 2014-2020

Axa prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritate de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

 

AM POR a publicat a doua varianta de lucru pentru Ghidul Solicitantului pentru prioritatea 2.1 – microintreprinderi

Care este valoarea eligibilă minimă și maximă a unui proiect?

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro. 

Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban.

Tipuri de investiții eligibile

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul Consultativ pentru Submasura 6.4 „Sprijin in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”

DOMENIILE de diversificare acoperite:

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);

A fost aprobat Ghidul Solicitantului POR 2014-2020, versiunea finala - 4 noiembrie

     POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul deinovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Pages