Lansare POR 2.1-microintreprinderi urban

AM POR a lansat joi, in data de 26 mai 2016, apelul de proiecte pentru microîntreprinderi in mediul urban ce vor primi finanțare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 in cadrul Axei prioritare 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microintreprinderi.

Cererile de finantare se vor depun online prin intermediul MySMIS incepand cu 27 iulie 2016, ora 12.00.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban.

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro. 

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției. Ajutorul nerambursabil se acordă în regim de ajutor de minimis.

Eligibilitatea solicitantului : 

1. Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

2. Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia - conform lista coduri CAEN.

3. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei), in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

4. a) Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

Sau

  b) Solicitantul are cel putin un angajat cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare.

5. Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere prezentate in Declaratia de eligibilitate.

6. Locul de implementare a proiectului : in mediul urban.

 

Tipuri de investitii eligibile : 

1. Investitii in active corporale : 

-lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor

-achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe

-achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie, pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare

2. Investitii in active necorporale : brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

3. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line.