Portofoliu

Portofoliul  CRIUS include peste 120 de clienti pana in prezent si peste 150 de proiecte depuse aflate in diverse stadii (decontate, depuse spre decontare, in implementare, aprobate sau in evaluare). Am realizat proiecte atat prin programe cu cofinantare europeana cat si prin programe finantate de guvern de la bugetul de stat.

 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - POS CCE 2007-2013

Prin intermediul acestui program am contribuit la finantarea de investitii pentru IMM-uri si firme mari din sfera productiei in domenii cum ar fi: electronica,  industrie grea, mobila, tamplarie PVC, materiale de constructii, industrie chimica, mase plastice, echipamente electrice, constructii, optica, textile, incaltaminte, etc

S-au depus proiecte pentru finantarea de contructii hale, achizitionarea de linii de productie, de echipamente si utilaje de productie, aparatura de masura si control, hardware si software, solutii informatice complete de tip ERP, WMS, CRM, etc si pentru consultanta specifica.

Lista proiectelor POS CCE

 

Programul Operational Regional - POR   

Prin intermediul acestui program am contribuit la finantarea de investitii pentru microintreintreprinderi din mediul urban din domenii diverse cum ar fi: firme de productie, firme din domeniul medical, service-uri auto, prestari servicii diverse, etc

S-au depus proiecte pentru finantarea  unor investitii in echipamente si utilaje de productie, echipamente medicale,  mobilier, aparatura de masura si control, hardware si software, etc.

 

Lista proiectelor POR

 

Programul National pentru Dezvoltare Rurala – PNDR

Prin intermediul acestui program am contribuit la finantarea de investitii pentru microintreintreprinderi din mediul rural in principal de  tip start-up,  din domenii diverse cum ar fi: firme de productie agricola sau nonagricola, firme sau cabinete din domeniul medical,  turism, prestari servicii diverse, etc

S-au depus proiecte pentru finantarea de  pensiuni, contructii de hale, achizitionare de utilaje si echipamente agricole, achizitionarea de linii de productie nonagricole, de echipamente si utilaje de productie, aparatura de masura si control, hardware si software,  etc.

Lista proiectelor PNDR

 

Programul Operational pentru Pescuit - POP

Prin intermediul acestui program s-au depus cereri de finantare pentru proiecte de acvacultura ce includ constructii, amenajari de bazine, depozite frigorifice, etc.

 

 

 

Lista proiectelor POP

 

Alte programe de finantare – Bugetul de Stat

Prin intermediul programelor guvernamentale de tip minimis sau programelor gestionate de ANIMMC am contribuit la finantarea de investitii pentru IMM-uri din domenii diverse cum ar fi: firme de productie, comercianti, service-uri auto, prestari servicii diverse, etc

S-au depus proiecte pentru finantarea  unor investitii in echipamente si utilaje de productie,  mobilier, aparatura de masura si control, hardware si software, etc.

 

Lista proiectelor finanțate de la Bugetul de stat