Consultanță IT

Principalele servicii de consultanță în domeniul IT, dar nu singurele, oferite de echipa Crius sunt urmatoărele:

  • analiza dimensiunii și a performanțelor infrastructurii IT existente raportate la specificul, complexitatea și dimensiunea activității beneficiarilor;
  • propunerea unor soluții eficiente de dezvoltare, consolidare și optimizare a infrastructurii IT în vederea creșterii competitivității economice;
  • propunerea unor soluții eficiente de marketing online pentru creșterea vizibilității beneficiarilor cât și pentru consolidarea imaginii Brand-ului acestora.

 

Analiza dimensiunii și a performanțelor infrastructurii IT

Acest serviciu presupune analiza infrastructurii IT existente utilizate de beneficiar în cadrul activitaților desfasurate de acesta și raportat la specificul și complexitatea lor. Astfel, se dorește stabilirea prezenței și utilizării corespunzătoare, în fiecare fază, a activităților desfășurate a echipamentelor si soluțiilor informatice necesare desfășurării acestora în mod optim. Cele mai des întălnite probleme sunt:

  • nu se utilizează echipamente IT si soluții informatice sau se utilizează versiuni vechi și neperformante;
  • deși infrastructura IT și soluțiile informatice utilizate sunt cele potrivite, acestea nu sunt corect dimensionate și configurate.

Corectarea acestor probleme duce la o creștere a competitivității economice prin:

  • optimizarea proceselor și a fluxului de informații și documente în cadrul firmei;
  • eliminarea timpilor morți prin optimizarea procesului de aprovizionare, vanzare și livrare;
  • eliminarea introducerii de mai multe ori a informațiilor în sistemul aplicațiile informatice;
  • accesul la informații reale și în timp real;
  • accesul la informații de sinteză în timp real, informații atat de necesare în procesul managerial și de decizie.

 

Propunerea de soluții eficiente de dezvoltare, consolidare și optimizare a infrastructurii IT

Ca urmare a desfășurarii serviciului de analiză a infrastructurii IT și a soluțiilor informatice utilizate raportat la activitatea firmei, se pot trage o serie de concluzii ce scot în evidentă anumite puncte slabe și lipsuri. În cadrul acestui serviciu, pornind de la problemele identificate, sunt propuse beneficiarului alternative de dezvoltare, consolidare și optimizare a infrastructurii IT și a soluțiilor informatice ce ar trebui utilizate din punctul de vedere al funcționalităților. Aceste propuneri sunt însoțite de evidențierea modului în care, odată acestea implementate, vor contribui la creșterea competitivității economice a beneficiarilor. Tot în cadrul acestui serviciu, echipa de experți CRIUS, va asista beneficiarul în indetificarea furnizorilor de echipamente IT și respectiv soluții informatice compatibile cu specificațiile de funcționalitate identificate.

 

Propunerea unor soluții eficiente de marketing online

În prezent trăim în secolul Internetului. Se poate spune fară a exagera prea tare că "cine nu este online nu există". Multe societăți comerciale nu utilizează instrumente de marketing online, sau le utilizează neadecvat sau utilizează instrumente rudimentar dezvoltate. În cadrul acestui serviciu, echipa de experți CRIUS, va face o analiză a instrumentelor de marketing online utilizate de beneficiar și ca urmare a acestei analize, se vor prezenta propuneri de optimizare sau largire a diversității de instrumente de marketing online.

Pentru adezvolta aceste instrumente de marketing online corespunzător necesităților dumneavoastră și la cel mai inalt standard de calitate, puteți apela la partenerul nostru de încredere și anume la echipa CRIUS DEVELOPMENT.