Fonduri nerambursabile

CRIUS este o companie specializată pe consultanță și management în afaceri, care oferă asistență în obținerea de finanțări nerambursabile, atât din fonduri europene, structurale sau de alte tipuri, cât și din fonduri guvernamentale, asigurând astfel extinderea, diversificarea și creșterea rezultatelor clienților noștri.

În acest sens, se poate sublinia faptul că societatea ofera servicii complete în vederea obținerii grantului, asistând clientul de la depunerea documentației necesare obținerii fondurilor până la încasarea efectivăa a banilor, astfel:

 • identifică nevoile companiei dumneavoastră de a obține finanțare europeană;
 • identifică programul operațional adecvat, în care clientul are posibilitatea de a aplica și obține fonduri europene;
 • face o preanaliză a activității firmei solicitante (clientului): analiza oportunității unei afaceri și identificarea schemei optime de finanțare și recomandarea programului potrivit, odata cu verificarea eligibilității clientului;
 • dezvoltă documentația de finanțare, inclusiv anexele necesare;
 • elaborează studiul de fezabilitate, planul de afaceri, studiile de piată/marketing, cererea de finanțare și documentația specifică, toate aceste documente fiind anexate în forma solicitată de finanțator, pentru a întregi dosarul finanțării nerambursabile;
 • oferă asistență pentru solicitarea și colectarea documentelor (declarații, studii, autorizații, avize, etc.) necesare proiectului;
 • oferă asistență în dezvoltarea proiectelor;
 • acordă ajutorul necesar beneficiarului privind finanțarea efectivă a investiției din surse bancare sau nebancare: realizarea analizei și a previziunilor/proiecțiilor economico-financiare pentru obținerea creditelor bancare pentru finanțarea investițiilor private;
 • ofera asistentă în semnarea contractului de finanțare cu instituția finanțatoare;
 • oferă consultanță și asistență clientulului pe parcursul implementării proiectului;
 • oferă consultanță în domeniul managementului investițiilor;
 • oferă asistență beneficiarului în pregătirea documentației finale, în realizarea procedurii de achiziții – atat în întocmirea documentației de atribuire cât și în organizarea efectivă a procedurii;
 • asista beneficiarul în relația cu instituțiile evaluatoare/finanțatoare (Organism Intermediar, Autoritate de Management, etc.) și coordonează părțile implicate în realizarea proiectului;
 • oferă asistență în realizarea cererilor de rambursare (intermediare și/sau finale), fiind alături de client până la încasarea efectivă a banilor.

 

Activitatea desfasurata de echipa CRIUS se poate împărți în două categorii:

 1. elaborare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile
 2. managementul și implementarea proiectelor de invesțitii

 

ELABORARE PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

Mark Twain spunea in discuțiile lui despre poriecte: “Secretul pentru a fi în frunte este să pornești. Secretul pentru a porni este să rupi sarcinile complexe și covârșitoare în sarcini mici și ușor de gestionat, iar apoi să începi cu prima îndatorire”.

            Elaborarea unui proiect necesită realizarea urmatoărelor etape:

 • Identificarea surselor de finanțare;
 • Preanaliză în vederea stabilirii eligibilității solicitantului și a investiției dorite;
 • Întocmirea documentației specifice necesare depunerii proiectului:
  • plan de afacere;
  • studiu de fezabilitate;
  • memoriu justificativ;
  • devize financiare, devize pe obiect, deviz general;
  • cererea de finanțare și documentele anexă;
  • documentații necesare pentru obținerea de avize și autorizații necesare proiectului;
  • analize economico-financiare, analiză cost-beneficiu;
  • studii și strategii de marketing, etc.

 

MANAGEMENTUL SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII

Un proverb chinezesc zice: “Spune-mi și voi uita, arata-mi și poate îmi voi aminti, implică-mă și voi înțelege”.

Managementul și implementarea proiectelor constă în mult mai mult decât simpla asistență a unei echipe de consultanți, scopul acestuia fiind implicarea activă a clientului, dar și a echipei de profesioniști din partea firmei de consultanță.

Echipa Crius oferă urmatoărele servicii:

 • Asistență în derularea procedurilor de achiziție aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
 • Implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă (întocmire cereri de rambursare, rapoarte de monitorizare, etc.)
 • Asistență în implementarea proiectului;
 • Asistență în managementul proiectului;
 • Asistență în elaborarea actelor adiționale la contractul de finanțare.